LUBOMÍR VOLTERNarodil jsem se v Plzni a od roku 2014 bydlím v České Bříze společně s manželkou a třemi dětmi. Dění ve spolku jsem se snažil účastnit již před naším přestěhováním a nyní mohu aktivity rozvíjet ještě intenzivněji. Baví mě podílet se na přípravě různých akcí od krátkých divadelních představení pro děti po soutěže a zábavná odpoledne. Jsem rád, když děti a často i rodiče námi připravené aktivity baví a těší se, co pro ně připravíme dalšího, což je pro mne velkou motivací. Byl bych velmi potěšen, kdyby naše akce přinesly spoustu smíchu, radosti a někdy i zajímavých informací dětem i dospělým a pomáhaly zapomenout na každodenní starosti.místopředseda výboru Spolku přátel České Břízy